Waarom AMP?

Het huidige aanbod muziekonderwijs biedt bijna geen of kwalitatief onvoldoende programma’s aan voor speciaal (basis) onderwijs, heeft de kennis daarvoor niet in huis en/of wordt ernstig gehinderd door koudwatervrees.

 

Opwaartse beweging

Aloysius wil met de ontwikkeling van het AMP een opwaartse beweging maken. Enerzijds door andere landelijke onderwijspartners in het speciaal (basis) onderwijs toegang te verstrekken tot het programma en zo kennis en vaardigheden te delen. Anderzijds door inhoudelijke aansluiting te zoeken bij bestaande cultuureducatieprogramma’s in het reguliere onderwijs.

 


Aloysius: daar zit muziek in!